Visjon og verdier

Os misjonskirkes formål er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse i Os, innenfor og utenfor vårt eget land, gjennom mennesker som ærer Gud, gjør Jesus kjent og vokser i åpne og levende menighetsfellesskap. VISJON Begeistret for Jesus, menigheten og lokalsamfunnet Os Misjonskirken Norge: Guds barns enhet og menneskers frelse.

Verdier og fokus

  • Bibelen er Os misjonskirke eneste rettesnor for tro, liv og lære. Forkynnelsen av Guds ord skal være sentralt i menigheten. Jesus er hodet for menigheten.
  • Lovsang og tilbedelse har en viktig plass i møtene våre.
  • Vi ønsker at bønn skal ha en sentral plass i Os misjonskirkes arbeid. Bønn og et engasjert trosliv er noe som er viktig i den enkeltes liv. ”Uten meg kan dere intet gjøre.” ( Joh. 15.5 )
  • Fokus på nådegavebaserte tjenester. Oppmuntre hverandre til å finne, utvikle og fungere i de gaver som Gud har lagt ned i oss. (Rom.12. 1.Kor. 12,13 og 14.)
  • Bygge et varmt og inkluderende fellesskap som strekker seg ut mot andre i og utenfor menigheten. Bygge varme relasjoner mellom hverandre blant annet ved at vi er gjestfrie. Kjærlighet skal gjennomsyre alt vi gjør. (Romerne 12 )
  • Livsnære grupper hvor man kan gi og motta omsorg. Et sted hvor man kan utvikle nærhet ved at vi kan dele gleder og problemer med hverandre. Be for og med hverandre. Et sted hvor vi kan invitere nye mennesker.
  • Inspirerende gudstjenester hvor Den Hellige Ånd kan få virke.
  • Ønsker å være en åpen og levende menighet som inkluderer alt Guds folk. Arbeide for synlig enhet mellom kristne, lokale menigheter og andre misjonskirker i regionen. (Joh.17)
  • Ønsker å integrere barn og ungdom på en best mulig måte i Os misjonskirke. Vi ønsker å prioritere og satse på arbeidet rundt barn, ungdom og familie. 

Kontakt oss

Os misjonskirke
Kolskogheiane 12
5200 Os

95089563

post@osmisjonskirke.noPowered by Cornerstone