Bli med>Søndagsgudstjenester>Ein bibelleseplan for tida med Coronavirus
14.03.2020
Ein bibelleseplan for tida med Coronavirus
Vi erfarer no ei spesiell tid kor Coronaviruset har nær stengt ned heile samfunnet. Vi kan heller ikkje samlast til gudsteneste eller andre menighetsfellesskap. La oss nytte denne tida kor vi alle har blitt teken avsides til å bruke tid til ettertanke, bønn og i Guds ord.

Som de kjenner til så vedtok styret 12. mars å ikkje gjennomføre arrangementer i eller i regi av Misjonskirka, og dette gjeld inntil vidare. Vi vurderer situasjonen fortløpande. Vedtaket vart gjort på bakgrunn av tilrådingar frå styresmaktene vedrørande Corona-viruset.

Vi vil oppmuntre alle til å bruke denne tida til ettertanke, bønn og i Guds ord. 

Inspirasjon frå Randesund misjonskrike

I fastetiden har Randesund misjonskirke og Roy Elling Foss en taleserie hvor vi følger Jesus den siste uken, hvor han går mot korset. Lidelse og død, men også oppstandelse. Paulus sier til menigheten i Korint at han ikke ville vite noe hos dem enn Jesus Kristus og ham korsfestet. (1 Kor 2,2) Derfor trenger også vi å vende våre liv mot korset, igjen og igjen trenger vi det. Her er en enkel bibelleseplan for 24 dager som kan benyttes sammen med denne taleserien «Mot korset»

Hyllet

 Johannes 12:1-11 Jesus blir salvet i Betania
 Jesaja 55:6-13 Søk Herren mens han er å finne
 Sakarias 9:8-10 Fredskongen på Sion
 Markus 11:1-11 Jesus rir inn i Jerusalem (prekentekst søndag 1. mars 2020)

Overgitt

 Salme 118: 19-27 Den vrakede stein har blitt hjørnestein
 Markus 8:31-38 Jesus taler om sin død opp oppstandelse
 Apostlenes gjerninger 20:21-27 Paulus “point of no return”
 Mark 10:32-34 Jesus taler for tredje gang om sin død opp oppstandelse (prekentekst søndag 8. mars 2020)

Utøst

 2. Mosebok 12:1-14 Herren innstifter påskehøytiden
 Jesaja 50:4-10 Herrens tjener er tillitsfull
 Johannes 13:1-17 Jesus vasker disiplenes føtter
 Mark 14:12-25 Det siste måltid (prekentekst søndag 15. mars 2020)

Sviktet

 Salme 42:1-12 Hvorfor er min sjel urolig
 Johanns 13:18-30 Forræderen
 Mark 14:26-31, 66-72 Peters fornektelse
 Markus 14:43-72 I Getsemane (prekentekst søndag 22. mars 2020)

Drept

 Salme 22:1-18 Min Gud min Gud hvorfor har du forlatt meg
 Jesaja 53:1-12 Herrens lidende tjener
 Markus 15:1-20 Jesus for Pilatus
 Markus 15:21-47 Jesus korsfestes og dør (prekentekst søndag 29. mars 2020)

Oppstått

 Apostlenes gjerninger 2:22-36 Peter taler på pinsedag
 1. Korinterbrev 15:1-19 Oppstandslen
 Johannes 20:1-10
 Markus 16:1-14 Jesus står opp (prekentekst søndag 12. mars 2020)

Kontakt oss

Os misjonskirke
Kolskogheiane 12
5200 Os

95089563

post@osmisjonskirke.noPowered by Cornerstone