Taler>Per Torgeir Nilsen - 'Guds timing er alltid riktig'
22.01.2023
Per Torgeir Nilsen - 'Guds timing er alltid riktig'
Lytt gjerne til Per Torgeir Nilsen sin tale fra Gudstjenesten i Os misjonskirke 22. januar 2023.

LINK til talen.

I talen tok Per Torgeir Nilsen utgangspunkt i søndagens tekst i kirkeåret, Johannes' evangelium 2:1-11.

    1 Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der.  2 Også Jesus og disiplene hans var innbudt.  3 Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham: «De har ikke mer vin.»  4 «Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.»  5 Men moren hans sa til tjenerne: «Det han sier til dere, skal dere gjøre.»
     6 Det sto seks vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renselsesskikker. Hvert av dem rommet to eller tre anker.  7 «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen.  8 «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren», sa han. Det gjorde de.  9 Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet, visste det. Da ropte han på brudgommen 10 og sa: «Alle andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.»
    11 Dette var det første tegnet Jesus gjorde, det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham.

 

Bilde

Kontakt oss

Os misjonskirke
Kolskogheiane 12
5200 Os

95089563

post@osmisjonskirke.noPowered by Cornerstone