Taler>Velkommen til Alle-sammen-møte 21. Juni kl 11 !!
16.06.2020
Velkommen til Alle-sammen-møte 21. Juni kl 11 !!
Søndag 21. Juni kl 11 inviterer Os misjonskirke til familievennlig Alle-sammen-møte i lokala våre i Kolskogen.

Vi møtes til en felles sommeravslutning med andakt, felles sang, leker og fellesskap med mat der alle tar med seg litt å spise. Dersom det fine sommerværet holder seg så skal vi være på uteområdet. I tilfelle yr.no mener noe annet så er vi inne i lokalet. Uansett så begynner samlingen inne i lokalet.

Vi skal etterleve reglene fra styresmaktene. Fra og med 15. juni 2020 er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer. De som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære. Arrangøren er ansvarlig for:
* å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal denne slettes etter 10 dager.
* å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
* å følge relevante standarder om smittevern
* å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet

Når dere kommer vil dere møte møteverter som registrerer og informerer. Vi ber alle være positive og nøye med å følge reglene som gjelder for denne perioden. Vi vasker over dørhåndtak og andre flater med sprit og det er satt fram spritdispenser som vi kan forsyne oss av.

Vèl møtt! Vi gler oss til å se dere på søndag!

Kontakt oss

Os misjonskirke
Kolskogheiane 12
5200 Os

95089563

post@osmisjonskirke.noPowered by Cornerstone